IMG 2132Søndervang - helt kort

•  Selvejende institution bygget i 1976, totalrenoveret i 2010

•  31 plejeboliger, to aflastningsstuer og 20 ældreboliger

•  Fælles spisestue, opholdsrum og terapi

 

•  Varieret menu fra centrets overvejende vegetariske produktionskøkken eller fra kommunens centralkøkken

•  Aktiviteter som bevægelse, sang, musik og hobbyterapi

•  Fejring af højtider, årstidens fester og fødselsdage

•  Mulighed for deltagelse i daglige og ugentlige andagter

•  Syvende Dags Adventistkirke lige ved plejecentret

•  Mulighed for at se LifeStyleTV & Hope Channel

 

•  Nyanlagt atriumhave

•  Busture

•  Frisør og fodpleje

•  Beboer- og pårørenderåd

•  Beboerne i centrum